Общи условия

Общи условия на „БО КЛИМА“ ЕООД (Изпълнител) за ремонт на климатична система, неините части и други дейности изпълнявани от фирмата:

• С подписването на поръчка за ремонт на климатична с-ма, хладилни витрини, ледогенератори, автоклиматици Възложителят упълномощава Изпълнителят да извърява тест/диагностика на съответната техника за целите на ремонта
• Плащания: след извършване на ремонт/услуги или продажба на климатична техника/вентилация от Изпълнителят на Възложителят
• Срокове – те се договарят устно със записване на час или писмено на място когато поръчката е обвързана с по-дълъг период на ремонт или монтаж
• Сервизът за климатична техника не носи отговорност за неспазване на срокове когато ремонтът е възпряпятстван от доставката на части или непредвидени/фосмажорни обстоятелства
• Сменените части се съхраняват от фирмата изпълнител (Бо-клима ЕООД). Клиентът може да изиска тяхното предаване, в противен случай – фирмата изпълнител има право да се освободи от тях
• Гаранция – Ние даваме стандартна гаранция на всички нови монтирани климатични системи в предвидения от закона срок. Изключение правят обстоятелства при които има удължена гаранция или точно определена такава от производителя.
• Гаранция на ремонтираните от нас системи в предвидения от закона срок от Изпълнителя на Възложителя.
• Какво представлява гаранцията – Отстраняване на доказани дефекти в разумен срок и подходящ начин.
• Със попълването на online заявката, потребителят се съгласява да обработваме личните данни – само и единствено за маркетинговите цели на фирмата, а именно – ремонт, диагностика, сервиз, монтаж на климатични и вентилационни системи. Потребителят има право във всеки един момент да се откаже от съхраняването на личните му данни – устно или писмено.
Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас или да попълните запитване. Благодарим за отделеното време и внимание за запознаването със нашите общи условия, Бо-клима ЕООД!